TALLERS EDUCATIUS

RECRE'ART:
Creació de titelles amb material reciclat

Vols venir a donar vida a materials de reciclatge? Naixeran personatges. Afloraran marionetes, sorgiran historietes que donaran peu a un espectacle experimental i grupal. 3, 2, 1... Obrint les comportes de l'imaginari!!DESCRIPCIÓ DEL TALLER:

A base de material de reciclatge construirem personatges de tot tipus seguint, intuitivament, les pròpies tècniques per aconseguir-ho.
Es proposaran jocs d'interacció i dramatització per tal de donar vida a les noves creacions. Això ajudarà a fer créixer una història comú que donarà lloc a un espectacle experimental.


OBJECTIUS:

• ecològics:
= sensibilitzarem al i la participant vers l'ecologia.
= revaloraritzarem els objectes oblidats de casa.
= reflexionarem sobre l'abús del consum.
= es tractarà la temàtica ecològica de manera lúdica i lliure d'avor-riment.

• educatius:
= aprendrem diferents tècniques de construcció tot investigant segons la pròpia intuició.
= desenvoluparem habilitats comunicacicatives per tal de proposar i solucionar en comú.
= fomentarem l'intercanvi d'opinions.
= treballarem des del respecte de les identitats individuals i afavorirem la cohesió grupal.
= introduirem nocions de la història de l'art per a crear-nos un criteri de creació.


• d'expressió dramàtica: 
= analitzarem les dinàmiques de moviment dels objectes per tal de personificar-los.
= investigarem des del nostre cos i observarem els de la resta.
= fomentarem l'exploració de la manipulació d'objectes i podrem atorgar vida als mateixos.
= buscarem diferents qualitats de la veu i les diverses sensibilitats dels personatges.

= crearem personatges, escenografies i efectes que conformaran finalment un espectacle grupal i experimental.


PARTICIPANTS: 

S'ofereix el taller RECRE'ART a nens i nenes d'entre 4 i 8 anys amb moltes ganes de passar-ho bé.


MATERIAL:

Aportarem tant les i els participants com la tallerista, tot tipus de material per a que sigui reciclat i sol•licitarem la participació dels centres cívics/entitat/particular l'aportació de material bàsic (tisores, cola, paper pinotxo, pintures i pinces d’estendre).


SESSIONS:
A convenir.


JUSTIFICACIÓ:

Proposo aquest taller ja que em diverteixo creant i de la mà de la quitxalla és sempre un viatge espectacular. La meva proposta neix des de la sensibilitat cap a la natura i en la transmissió d'aquests valors a l'àmbit social. Divulgant la tècnica de construcció mitjançant el reciclatge i l’investigació del moviment, podrem dur a terme una dramatització/interpretació lúdica on la imaginació serà la nostra millor eina i podrem descobrir així, el plaer de crear.


GALERIA: Creacions en el Parc de Nadal de Tàrrega 2011.

CONTACTE:

Lorena Makarena.
:: Cia. Ultravaiolet :


T. 615134800.
Bloc: www.ultravaiolet.blogspot.com (més tallers, espectacles, CV...)
Sessions terapèutiques: www.dansa-terapia.blogspot.com
Web: www.mesclanimics.com (Teatre de Carrer).


--------------------------------------------------------------

TALLER DE DANSA CREATIVA 


NOM DEL TALLER:

Dansa Creativa: eina d' exploració i expressió.


DESCRIPCIÓ DEL TALLER:

El Taller de Dansa Creativa té una estructura-esquelet a seguir durant la sessió. Durant la mateixa anirem recorrent 4 espais: SOL-FOC, CEL-VENT, NIT-AIGUA, ARREL-TERRA tot seguint el fil conductor d’un conte: “En Pirata Malacara”. El conte ens servirà per contextualitzar l’activitat i aprendre per ressonància cognitiva de les aventures i desventures del protagonista. Cada espai consta d’unes dinàmiques concretes per treballar diferents emocions/reflexions/coneixements.

En primer lloc cal disposar-se en l’espai en rotllana per tal de facilitar la concentració del grup de quitxalla o bé d’adults.
El taller en qüestió s’inicia amb exercicis que focalitzin l’atenció en la nostra respiració. Proposarem exercicis dinàmics tot esmentant nocions bàsiques d'anatomia per tal d’augmentar la consciència corporal.
Durant el cos del taller es proposaran dinàmiques que inviten al moviment: jocs, manipulació d’objectes/titelles, activitats/accions plàstiques... També es proposaran petites coreografies per tal de guiar el moviment alhora que composarem grupalment frases de moviment.
La part final dóna peu al moviment lliure i improvisat individualment o bé en grup, essent la creativitat i l’imaginació activa els pilars de la nostra activitat.
En aquests tallers buscarem la descoberta del propi cos i de les possibilitats de moviment. Com ballar amb tot el cos, més enllà dels moviments més evidents, com implicar cada part del nostre cos en l’expressió.
També investigarem l’equilibri, la tensió i la relaxació, l’ús que fem de la força per a moure’ns, saltar, córrer , pintar o escriure i més…


OBJECTIUS DE LA PROPOSTA :

Mitjançant la dansa creativa busquem aportar domini corporal, possibilitats d’expressió, l’ocasió d’establir relacions amb la resta i l’oportunitat de descobrir-se i construir-se.
La dansa canvia l’estat d’ànim, baixa l’ansietat i dota de més independència, confiança i autoestima. Ajuda a progressar en el funcionament diari descarregant l’agressivitat i augmentant la percepció de les pròpies possibilitats i competències. Es pren el control i el sentiment de propietat del propi cos alhora que s’incrementa una major coordinació.
A més es busca ajudar als petits i petites/adults i adultes amb eines per a créixer estimant i respectant el seu cos, coneixent-lo i aprenent d’ell.
La Dansa Creativa desenvolupa les aptituds motrius de l’alumna/e, la sensibilitat musical, la capacitat creativa, la concentració, la percepció de l’espai que l’envolta i fomenta la consciència del seu cos.


DESTINATÀRIES I DESTINATARIS:

S' ofereix el taller a totes aquelles persones que tinguin interés en aprendre una altra manera de relacionar-se amb elles mateixes i amb la resta.
Adults i adultes que vulguin gaudir explorant des del cos i el moviment i també a menuts que vulguin descobrir i fruir de la dansa.
Adreçat també a professionals de la teràpia i de l'educació que vulguin brindar aquesta eina de coneixement i creixement personal.
També s’ofereix el taller al col•lectiu amb diversitat funcional i al de salut mental.
En funció de la població a qui vagi dirigit el taller s’adaptaran els continguts i la metodologia.


TEMPORALITZACIÓ:

Sessió d’ una hora si la freqüència setmanal.
Sessió de 3 hores si en format monogràfic.


MATERIAL:

Aparell reproductor de cd i altaveus.
20 m. de paper d’envalar.
Pintura de mans: colors bàsics.


JUSTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA:

L’urgència de la persona per crear i descobrir-se a si mateixa és la primera iniciativa de creació i, com no, una de les formes d’ aquesta creació es la dansa. La dansa és un art fonamental, és l'expressió directa d'un/a mateix/a a través del propi cos.
Aquest canal de comunicació acompanya l’ésser humà des del seu naixement, ja que on hi ha vida, hi ha moviment. Des de l’època prehistòrica, l’ésser humà ha utilitzat la dansa com un medi de comunicació i expressió per afrontar pors i suportar les adversitats i incomprensions de l’entorn a través de rituals. L’ humà-humana, de manera instintiva, necessita moure’s, gesticular i relacionar-se a través del seu cos. La dansa és un vehicle innat d’ expressió i la Dansa Creativa utilitza aquest llenguatge per aconseguir un procés de descobriment i creixement personal.

La Dansa Creativa privilegia l’expressió i l’expansió de la persona; promou l'improvisació com a eina per a desenvolupar l'imaginari.
Concebem la dansa com a un llenguatge encarnat i immediat proveïdor d'informació sobre la nostra personalitat, els nostres conflictes i desitjos.
Quan ampliem la nostra capacitat de moviment, ampliem simultàniament el nostre espai vital, la nostra manera de ser i d’ estar en el món i la nostra manera de pensar.

L’eix vertebrador de la Dansa Creativa és l’espontaneïtat que mitjançant la dansa improvisada, permet que els afectes i les necessitats es manifestin. Aquesta disciplina engloba tant els aspectes físics com els psíquics i afectius per tal d’aconseguir millors interaccions socials i contribuir a un desenvolupament integral de la personalitat.

El fet de que l’activitat es dugui a terme en grup ofereix l’oportunitat de reunir-se amb d’altres persones en un entorn de recolzament que genera vincle i per tant, una major participació.

D’acord amb el grau de desenvolupament i les capacitats de cadascú cerquem l’estimulació i la canalització del seu potencial creatiu i energètic, ajudant-les/los a descobrir les seves pròpies capacitats i contribuint a la formació de futurs adults/persones més sensibles i creatives.

--------------------------------------------------------------